Do Nowego Sącza na czas Tygodnia Misyjnego ŚDM przyjedzie 451 pielgrzymów z Francji. Nasi goście przybędą do nas z dwóch diecezji: Nantes i Dijon. Towarzyszyć im będzie biskup diecezji Nantes, który cały tydzień, razem z młodymi osobami spędzi w naszym mieście.

Pielgrzymi z Francji będą uczestniczyć we wszystkich punktach programu Tygodnia Misyjnego, do udziału zaproszona jest również młodzież z parafii okręgu nowosądeckiego oraz wszyscy czujący się młodo duchem. Wyjątek stanowi wyprawa na Wierchowinę w piątek, 22 lipca, na którą udadzą się goście wraz z komitetami parafialnymi.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału we wspólnej Mszy Świętej, w czwartek 21 lipca o godzinie 19.00 przy bazylice św. Małgorzaty oraz do uczestnictwa w koncercie ambasadorów ŚDM zespół Golec uOrkiestra w niedzielę 24 lipca o godzinie 17.00 na nowosądeckim Rynku.

Środa, 20 lipca:plan tyg mis

Przyjazd pielgrzymów w godzinach wieczornych – należy uwzględnić bardzo późny przyjazd autokarów ze względu na wzmożoną ilość wjeżdżających do Polski oraz przywróconą kontrolę na granicy państwa. Rodziny goszczące pielgrzymów będą oczekiwać wraz z Komitetem Parafialnym przy kościele, skąd zabiorą ich do domów. Komitet Parafialny będzie miał kontakt telefoniczny z przyjeżdżającym autokarem. W miarę możliwości gospodarze przygotowują pielgrzymom obiadokolację.

Czwartek, 21 lipca:

10.00 – Bazylika św. Małgorzaty – powitanie; przedstawienie miejsca; katecheza dla młodzieży z Francji i z Polski (dwujęzyczna);

11.30 – przerwa i o 11.45 – oprowadzenie po mieście – do ok. 14.30 (m. in. Biuro ŚDM – wystawa ks. Stanisława Pachowicza, Ratusz, Zamek); przerwa i przejście na stadion;

15.00 – stadion Sandecji: mecz Francja – Polska; poczęstunek – grill; przejście na plac przy Bazylice św. Małgorzaty;

19.00 – uroczysta Msza św. pod przew. biskupa Jean Paul James`a, ordynariusza diecezji Nantes (język łaciński; liturgia słowa i śpiew dwujęzyczny); uwielbienie i świadectwo;
Ok. 21.00 – rozjazd autokarami do parafii.

Piątek, 22 lipca:

10.00 – Kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu: powitanie; przedstawienie miejsca; katecheza dla młodzieży z Francji i z Polski (dwujęzyczna);

11.30 – przerwa i o 11.45 – wyjazd autokarami do Cieniawy, wejście na szczyt Wierchowiny (od 2005 Krzyż – na pamiątkę pontyfikatu św. Jana Pawła II; przy końcowym odcinku wejścia Stacje Drogi Krzyżowej – przy każdej zdanie nauczania Ojca Świętego). Msza św. przy ołtarzu polowym w języku francuskim. Na tę wyprawę wyjeżdża najwyżej 5 osób z parafii podejmującej pielgrzymów ze względu na brak miejsca, kwestie logistyczne i bezpieczeństwa.

Ok. 16.00 – zejście i poczęstunek przy restauracji – w plenerze; ok. 17.00 – przejazd do rodzin w parafii; rozmowy, wzajemna wymiana doświadczeń wiary, ewentualny spacer po parafii, pokazanie szczególnych miejsc.

Sobota, 23 lipca:

8.00 – 11.00: pobyt w parafii – spotkanie z grupami młodzieżowymi i innymi, praca fizyczna, jako trwała pamiątka pobytu w parafii (według inwencji Komitetu Parafialnego)

11.00 – wyjazd na płytę sądeckiego Rynku, skąd o 12.00 wyjdzie piesza pielgrzymka do Starego Sącza do Ołtarza Papieskiego. O 15.00 Godzina Miłosierdzia, Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Jeża – Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, posiłek i koncert ewangelizacyjny. Powrót ok. 22.00 – pielgrzymi własnymi autokarami, pozostali uczestnicy własnym środkiem transportu.

Niedziela, 24 lipca:

Suma w kościele parafialnym (w języku polskim, liturgia słowa dwujęzyczna), obiad i wspólne popołudnie u rodzin.

17.00 – 22.00: Festiwal młodych, świadectwo i koncert na sądeckim rynku – Golec Orkiestra; podziękowania. Konieczne jest, aby wszyscy pielgrzymi byli obecni od 17.00 – prezentacja grup.

Poniedziałek, 25 lipca:

10.00 – 11.30: wspólne modlitwy, podziękowania i pożegnanie w kościele parafialnym; obiad u rodzin lub w parafii. Ok. 14.00: wyjazd pielgrzymów i naszej młodzieży na Tydzień Główny do Krakowa.

Do udziału w Tygodniu Misyjnym zapraszają:
Biuro Okręgowe ŚDM w Nowym Sączu wraz z parafiami oraz Urząd Miasta Nowego Sącza.

Początek strony